Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

ข่าวสารประชาสัมพันธ์/คำสั่งต่างๆ

รอบรั้วนพ.

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร... Read more

กิจกรรมวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2562

เนื่องจากวันที่ ๒๙ กรกฏาคม ของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกอย่างหนึ่งของชาติ และตระหนักถึงความสำคัญในการสืบสาน และอนุรักษ์ภ... Read more

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2562

 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2562

ลูกเสือโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 โดยมี นา... Read more

นิทรรศการวิชาการเครือข่ายที่ 45 ปีการศึกษา 2562

 นิทรรศการวิชาการเครือข่ายที่ 45 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 12 ก.ค.2562 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานวิชาการของโรงเรียนเครือข่ายที่ 45 ประจำปีการศึกษา 2562  โดยนายวุฒิภัทร คำ... Read more

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน เขตหนองจอก 2562

 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน เขตหนองจอก 2562

นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก ปีการศึกษา 2562 โดยมี หั... Read more

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2562

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2562

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยคณะครูโรงเรียนได้ให้ความรู้เกี... Read more

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือยุวกาชาดป.6 2562

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือยุวกาชาดป.6 2562

โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ได้จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือสามัญ-ยุวกาชาด ประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 19-21 มิ.ย.2562 ณ ค่ายลูกเสือ... Read more

กิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง-ยุวกาชาด ป.4-5 2562

กิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง-ยุวกาชาด ป.4-5 2562

โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ได้จัดกิจกรรมค่ายกลางวันลูกเสือสำรอง-ยุวกาชาด ป.4-5 เมื่อวันที่ 16-17 มิ.ย.2562 ณ ค่ายลูกเสือกรุงเทพวันวาน เขตหนองจอก ... Read more

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนหนองจอกได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองขึ้น เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา นางดวงใจ สมานสินและคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมและตอ... Read more

นิทรรศการวิชาการนพ. ปีการศึกษา 2561

 นิทรรศการวิชาการนพ. ปีการศึกษา 2561

วันที่ 1 มี.ค.2562 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ ได้จัดนิทรรศการวิชาการ"สหวิชารักษาสิ่งแวดล้อม" ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันทัก... Read more

น.พ.เกมส์ กีฬาสี ปีการศึกษา 2561

 น.พ.เกมส์ กีฬาสี ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีหรือกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นเมื่อวันที่ 21-22 ก.พ. 2562 เวลา 08.30 -15.30 น. ซึ่งกลุ่มสาระกา... Read more

พิธีแสดงมุทิตาจิตครูนิกร เรืองฤทธิ์

พิธีแสดงมุทิตาจิตครูนิกร เรืองฤทธิ์

โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ โดยนางดวงใจ สมานสิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมมุทิตาจิต แด่คุณครูนิกร เรืองฤ... Read more

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562

โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น เมื่อวันที่ 11 ม.ค.2562 เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ร่วมสนุก กล้าแสดงออกในกิจกรรมต่างๆ ... Read more

อบรมค่ายคุณธรรมนำชีวิต 2561

อบรมค่ายคุณธรรมนำชีวิต 2561

โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ได้จัดกิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรมนำชีวิตให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยม เมื่อวันที่ 18-20 ธันวาคม 2561 เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณ... Read more

อบรมยาเสพติด D.A.R.E ปีการศึกษา 2561

อบรมยาเสพติด D.A.R.E ปีการศึกษา 2561

วันที่ 29 ธันวาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้เข้ารับการอบรมยาเสพติด D.A.R.E ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องที่จัด... Read more

กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง 2561

กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง 2561

โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรม ตลาดนัดพอเพียงขึ้น เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เพื่อฝึกทักษะทางความคิด ให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดง... Read more

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2561

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2561

โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561   ซึ่งตามวัตถุประสงค์ของงานคือ เพื่อเทิดพระเกีย... Read more

น.พ.ร่วมมหกรรมวิทยาศาสตร์ เมืองทองธานี 2561

น.พ.ร่วมมหกรรมวิทยาศาสตร์ เมืองทองธานี 2561

     โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรมนำนักเรียนเข้าชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม... Read more

รางวัลและความภาคภูมิใจ

e-learning

 

Untitled-1

el1

el2

วีดีโอกิจกรรมของโรงเรียน

 
3232519
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
1440
1667
11527
3201208
53509
79489
3232519
Your IP: 18.232.125.29
Server Time: 2020-02-20 17:12:12