รอบรั้วนพ.

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

กิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีหรือกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้นเมื่อวันที่ 27-28 ก.พ. 2560 เวลา 08.30 -15.30 น. ซึ่งกลุ่มสาระกา... Read more

กิจกรรม Sport Day

กิจกรรม Sport Day

โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ได้จัดกิจกรรม Sport Day ขึ้นเป็นประจำทุกวันพุธ โดยเป็นกิจกรรมก่อนเข้าเรียน เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย กิจกรรมเริ่มต้นโดยค... Read more

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560

โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น เมื่อวันที่ 13 ม.ค.2560 เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ร่วมสนุก กล้าแสดงออกในกิจกรรมต่างๆ &... Read more

กิจกรรม รวมใจภักดิ์ถวายอาลัยแด่พ่อหลวง

กิจกรรม รวมใจภักดิ์ถวายอาลัยแด่พ่อหลวง

วันที่ 22 ธันวาคม 2559 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรม รวมใจภักดิ์ถวายอาลัยแด่พ่อหลวงของชาวไทย ด้วยสำนึกในพระมหาก... Read more

กิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2559

กิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2559

โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 ซึ่งตามวัตถุประสงค์ของงานคือ เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์แล... Read more

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสุจิตรา สุขุมานันท์ เป็นป... Read more

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-ยุวกาชาด ป.6

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-ยุวกาชาด ป.6

โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ได้จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือสามัญ-ยุวกาชาด ประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 27 - 29 ก.ค.2559 ณ ค่ายลูกเส... Read more

กิจกรรมวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2559

 เนื่องจากวันที่ ๒๙ กรกฏาคม ของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกอย่างหนึ่งของชาติ และตระหนักถึงความสำคัญในการสืบสาน และอนุรักษ์... Read more

กิจกรรมท่องโลกว้าง ทัศนศึกษา 59

กิจกรรมท่องโลกว้าง ทัศนศึกษา 59

วันที่ 5 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ได้จัดกิจกรรม ท่องโลกกว้างขึ้น ณ สยามนิรมิต กรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ... Read more

นิทรรศการวิชาการเขตหนองจอก 59

นิทรรศการวิชาการเขตหนองจอก 59

วันที่ 13 กรกฏาคม 2559 ทางโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดนิทรรศการวิชาการเขตหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การแ... Read more

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดสากล 2559

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดสากล 2559

วันที่ 26 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านหนองจอกพิทยานุสรณ์ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยคณะครูโรงเรียนได้ให้ความรู้... Read more

วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2559

วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2559

เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็น "สุนทรภู่" โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของท่านกวีเอกสุนทรภู่ ผู้ที่ได้รับการยกย่อ... Read more

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งสภานักเรียน59

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งสภานักเรียน59

วันที่ 20 มิถุนายน 2559 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2559 ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโร... Read more

การแข่งขันกีฬานักเรียน เขตหนองจอก

การแข่งขันกีฬานักเรียน เขตหนองจอก

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. นาย สุวิทย์ รัศมิแพทย์ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเ... Read more

ผอ.สำนักการศึกษาตรวจเยี่ยมรร.หนองจอกพิทยานุสรณ์

ผอ.สำนักการศึกษาตรวจเยี่ยมรร.หนองจอกพิทยานุสรณ์

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 นายจรูญ มีธนาถาวร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ ชูชนะ เลขานุการสำนักการศึกษา และนายวิรัช อ... Read more

นพ.เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2558

นพ.เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2558

โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีหรือกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้นเมื่อวันที่ 3-5 ก.พ. 2559 เวลา 07.30 -15.30 น. ซึ่งกลุ่มสาระกา... Read more

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559

“เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต”  วันที่ 8 มกราคม 2559 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรมวันเด็... Read more

กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน ปีการศึกษา 2558

วันที่ 25 ธันวาคม โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียนขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียน ได้มีความรู้เกี่ยวกับสมาชิกประชาค... Read more

รางวัลและความภาคภูมิใจ

  • 1
  • 2
Prev Next

e-learning

el1

 

el2

วีดีโอกิจกรรมของโรงเรียน

 
1516131
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
313
432
745
1512373
9227
35529
1516131
Your IP: 54.81.73.2
Server Time: 2017-10-23 16:41:16