โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์

31/1 ถ.มิตรไมตรี แขวงหนองจอก เขตหนองจอก

กรุงเทพมหานคร 10530 โทรศัพท์ 02 543 1166

โทรสาร 02 543 1166 กด 9 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.