โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรมนำนักเรียนเข้าชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค

เมืองทองธานี ด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดกิจรรมในโอกาสวันวิทยาศาสตร์

แห่งชาติ พ.ศ.2561 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

"พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ในหัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์

เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

 3HH0ZV.jpg

 

3H8gnN.jpg 3H8RWV.jpg 3H8xKQ.jpg 3H8QPS.jpg 3H8Uen.jpg 3H853g.jpg 3H8EbW.jpg 3H8j41.jpg 3H8lxy.jpg 3H8onD.jpg 3H8Ad9.jpg 3H8PKJ.jpg 3H8sPb.jpg 3H82mf.jpg 3H8u3a.jpg 3H86bq.jpg 3H8npz.jpg 3H8848.jpg 3H8HQR.jpg 3H8Vr0.jpg 3H8adu.jpg 3H8pZZ.jpg 3H8vPI.jpg 3H8GmP.jpg 3H8L9t.jpg 3H8ebe.jpg 3H8mpl.jpg 3H8FNk.jpg 3H8IQv.jpg 3H8MrE.jpg 3HHd0N.jpg  3HH7sQ.jpg 3HHSyS.jpg 3HHz9n.jpg 3HH4jg.jpg 3HHNvW.jpg 3HHfN2.jpg 3HHhU1.jpg 3HHkry.jpg 3HH90D.jpg 3HHTc9.jpg 3HHtsJ.jpg 3HHwyb.jpg 3HHKTf.jpg 3HHZja.jpg 3HHcvq.jpg 3HHiBz.jpg 3HHRU8.jpg 3HHx8R.jpg 3HHU70.jpg 3HHqcu.jpg 3HH52Z.jpg 3HHEyI.jpg 3HHbTP.jpg 3HHjlt.jpg 3HHlve.jpg 3HHDBl.jpg 3HHAqk.jpg 3HHP8v.jpg 3HH27E.jpg 3HHCgN.jpg