วันที่ 29 ธันวาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ได้เข้ารับการอบรมยาเสพติด D.A.R.E ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องที่จัดขึ้นทุกปี

โดยความร่วมมือของข้าราชการตำรวจ ทำหน้าที่เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร

t5SIbN.jpg

t5SQ6g.jpg t5SqWW.jpg t5S512.jpg t5SEA1.jpg t5SOLy.jpg t5SjkD.jpg t5SlO9.jpg t5SoXJ.jpg t5SAzb.jpg t5SPxf.jpg t5Ss6a.jpg t5SCWq.jpg t5SuKz.jpg t5S6A8.jpg t5S830.jpg t5SHOu.jpg t5SVaZ.jpg t5SazI.jpg t5SpxP.jpg t5Svnt.jpg t5SJWe.jpg t5SLKl.jpg t5SePk.jpg t5Smev.jpg t5SF3E.jpg  t5SMaV.jpg t5Yd4Q.jpg t5Y0QS.jpg t5Y7nn.jpg t5YYdg.jpg t5YzZW.jpg t5Y4P2.jpg t5YNm1.jpg t5Yf3y.jpg t5YhbD.jpg t5Ykp9.jpg t5Y94J.jpg t5YTQb.jpg t5Ytrf.jpg t5YKZq.jpg