โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น

เมื่อวันที่ 11 ม.ค.2562 เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ร่วมสนุก กล้าแสดงออกในกิจกรรมต่างๆ

 

t5Nn0I.jpg t5Nu8Z.jpg t5NrcP.jpg t5N82t.jpg t5NHye.jpg t5NXTl.jpg   t5NGBE.jpg t5NJqN.jpg t5NL8V.jpg t5Nm7Q.jpg t5NygS.jpg t5NF2n.jpg t5NIFg.jpg t5BWtW.jpg t5Bdl2.jpg