นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกรุงเทพมหานคร

สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก ปีการศึกษา 2562 โดยมี หัวหน้าฝ่ายการศึกษา กล่าวรายงานที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

และมีคณะผู้บริหารเขต คณะผู้บริหารสถานศึกษา แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ สนามกีฬาบางกอกอารีนา

เขตหนองจอก  โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้จัดการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภท ตั้งแต่วันที่ 6 - 28 มิถุนายน 2562

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา มีความสามัคคี และส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง

อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติต่อไป

 

 bd8b52477ca4be601167eedc4dbd527d.jpg

68295e492729d65e894baa79a0249dde.jpg f40a943778911556dad8b6a383e893f2.jpg f68ba07646cb82b1149bd523e4af6daa.jpg bdfdfe83850bfee937bb7f3120cf67a8.jpg 3642623157af00ea736671bc3f1d4070.jpg 04dfba5b2968d76f69eac637de6f2e16.jpg 97787215e3e587b0600d81dd922da1d6.jpg 1af62a37aa699d9be3b8bb0e24f2ea5c.jpg 4a5ed72f4dbfde182ec00a6d31ed39bc.jpg de3b4a20c84bc4271cfb61a763592fc2.jpg  a0052e29c526526a705c0322c23bdf3f.jpg de891bb92c4fcdd171317312797726d7.jpg ee308314de03bc19ca087a1636d978db.jpg 991dfbcc41df59b6154c36a046e9b18a.jpg def8823683f1b6a97d0359945277689f.jpg 751485f45d1fc8564c1c300c8fc48baf.jpg 9d7c89750a1cd2083b7d5446e5c1843e.jpg