วันที่ 12 ก.ค.2562 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานวิชาการของโรงเรียนเครือข่ายที่ 45

ประจำปีการศึกษา 2562  โดยนายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก

เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางธมญย์รัตน์ เจริญรัตน์หัวหน้าฝ่ายการศึกษา และนายศิริพงษ์ รัสมี

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้เกียรติเยี่ยมชมงานและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาการด้านต่างๆ

ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันทักษะต่างๆของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

งานนิทรรศการครั้งนี้จัดเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและครูได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพและมีผลงาน

ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิด การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

KnQQTz.jpg

KnxIml.jpg

 

KnxFPe.jpg KnQW9k.jpg KnQdbv.jpg KnQ0pE.jpg KnQSNN.jpg KnQYQV.jpg KnQzrQ.jpg KnQN0S.jpg KnQBZn.jpg KnQfsg.jpg KnQhyW.jpg KnQ392.jpg KnQ9j1.jpg KnQTpy.jpg KnQwND.jpg KnQ1U9.jpg KnQKrJ.jpg KnQc0b.jpg KnQgcf.jpg KnQisa.jpg KnQRyq.jpg  KnQUj8.jpg KnQqvR.jpg KnQEB0.jpg KnQOUu.jpg KnQb8Z.jpg KnQl0I.jpg KnQocP.jpg KnQD2t.jpg KnQAye.jpg KnQsTl.jpg KnQ2lk.jpg KnQCvv.jpg KnQ6BE.jpg KnQnqN.jpg KnQr8V.jpg KnQH7Q.jpg KnQVgS.jpg