ลูกเสือโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ประจำปี 2560 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 โดยมี นางสาวอารีพร สร้อยตะคุ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานในพิธี

         1 กรกฎาคม 2560 นับเป็นวันสำคัญยิ่งอีกวันหนึ่งของบรรดาลูกเสือ เนตรนารีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

และพสกนิกรชาวไทยทั้งปวงเพราะเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์

จึงได้กำหนดประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและเพื่อแสดงความจงรักภักดีและ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี

Knq0RV.jpg

 KnqD3l.jpg

Knq76Q.jpg  KnqYWS.jpg Knqz1n.jpg Knq4Ag.jpg KnqNeW.jpg Knqfk2.jpg KnqhO1.jpg KnqkXy.jpg Knq9zD.jpg KnqTx9.jpg Knqt6J.jpg Knq1Wb.jpg KnqKKf.jpg KnqZAa.jpg Knqceq.jpg Knqi3z.jpg KnqRO8.jpg KnqxaR.jpg KnqU40.jpg Knqqxu.jpg Knq5nZ.jpg KnqOWI.jpg KnqbKP.jpg KnqjPt.jpg Knqlee.jpg  KnqAbk.jpg KnqPav.jpg Knq24E.jpg KnqCQN.jpg KnqunV.jpg KnqrZS.jpg Knq8Pn.jpg KnqHmg.jpg KnqX9W.jpg Knqab2.jpg