โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 65 พรรษา

แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560

เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ โดยทางโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์นำโดย นางสุจิตรา สุขุมานันท์

ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครู บุคลากร และนักเรียนร่วมถวายพระพร

แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 

       สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชสมภพ

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคมพ.ศ.2495 ตลอดระยะเวลาทรงดำรงพระอิสริยยศ

สมเด็จพระบรมโอรสา ธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทย

ขณะเดียวกัน ตลอดระยะเวลา 9 เดือน ที่เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10

แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการอย่างต่อเนื่อง

ยังความปลื้มปีติแก่ราษฎรไทยทั่วทั้งประเทศ

 c03e426e9d9245c12c9d423177baf888.jpg

185659b4fd60f3b75cbe940dc913fcfe.jpg

553829d82225b1aa5011847d3dfddc48.jpg

96c7933c7c2aa8b17c308b745da68fff.jpg

15425ab6c0436497b45afe3ef3b6f1ad.jpg

f1a17c6b7d52def1de958f1a8c5ddb55.jpg

c70bba0c6d7edb0cc80433ad07237a28.jpg

59c474c361cbf686c83f182acb0cae44.jpg

1a496a226fc15a7a50f04add10b7c375.jpg

4e946dc81687ec89e1ed2c5f8754e320.jpg

ffefab3055116407bb986f0da48d44ce.jpg