วันที่ 25 กันยายน 2560 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ ได้จัดงานเกษียณอายุราชการ

"สู่เส้นทางชีวิตใหม่สู่เส้นชัยวัยเกษียณ" และพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการครู

ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะและทำคุณประโยชน์นานัปการแก่โรงเรียน

จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณครูไพโรจน์ นีละไพจิตร คุณครูอภิรดี นีละไพจิตร 

และเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล นางจรรจิรา รังสิตพงษ์

 

22c468c2337b58f6b556d26841654e6c.jpg a9413ab6b54f3fce78d46f33c89bad3a.jpg 434fe16317fd901c98eb3e836e659e6b.jpg a9d6edb9f2bd3c5dd1b5d9b1f2fd9431.jpg 83a8cfff3647c36344071f9054443f69.jpg d112ec18ad1594b911f784d475731d5f.jpg e911efbe329b19e9b90c1c5b0b018b83.jpg 618dfc7a6cbc6d4c7d75498f05efd492.jpg 5ca8ee1f056cc2cd35d2262238dcce00.jpg a615b4dc4c5962111b8fc67674ebbb29.jpg 55e78f2606b8240baf80858fb43a2b51.jpg 27ef5ec00b5554e450bda9976258493f.jpg bd79566f5c627d756e24e11467d02634.jpg 98c2fc7033d63906b33fe1f1910ee15f.jpg aa150cb17bef9c9d2e44c556fb2d32a1.jpg d9467d92c5ba8c05b00ee78f1aef5561.jpg 71392c799733876cda53b6f6fa25941a.jpg 04dc3b3912b6bd907d6e1096e5481c4d.jpg 53641959832be0dc8b5e6210ed4daf77.jpg 0c2cab19a5bc8a0c15b9a5471f01eb19.jpg ad50c0f7b1903cbf0a62405efdb2d137.jpg d3e8951607dddfbfbb400b7d16a870ca.jpg c2476c78f6464bfd1418f791e66070ac.jpg dcc20c954564f1cad0254b45ccff6619.jpg fb4c79ddc3a638d5d75f8222727c3f01.jpg 7fff7b202a61759c90c42c106297e7f9.jpg b39493f42c82f6d7ed8246c99c018b83.jpg 2620511138124c63951b1899d272ecb0.jpg 99b885f857e5f688768ad0e87b9383b1.jpg 9d7bd5c98c11119bb6387b3d66244b5b.jpg 94af0d0b3a7e32aa2eeea6d4ae2b0f9b.jpg eaba25a31127d93556ce5b3b303c069a.jpg 613c28012c69fde0c86cfe35cd651ff0.jpg b576f9d81f664f655d654a13212e6467.jpg c560758dcba316285326c7fc8ed8880b.jpg db6b06fd58c62c673808b86d40066539.jpg 084feea976049147c11d921c045c937e.jpg 1474598335d92590d962ebe03f322f6f.jpg 9b694c819e8e3f574ac31db4c53b758d.jpg 4d251b68e5ac096f40ba8011651f43b6.jpg 14d074cd1443add5696ab5c9fa322396.jpg e6569c8aa7e30292ef2bd0eefd3f4b95.jpg 4ff91fde3b8f5f6451a02824c818fb00.jpg 78e73894af6ec4d162cc6d8823c41a32.jpg 1ba2c75acabf6a3ea981c1e8a8837635.jpg 9b7164d63696b3422b6be3315ab13def.jpg 8f6f4a98b168841114a3e1c4f6143487.jpg 24ccc891f3bc4bc1fdb8ecc165871392.jpg 71ea3f4100d6a6614f4398fa257955ae.jpg d38831002176219df13c2f9b0e24a9dd.jpg