วันที่ 24 กันยายน 2561นักเรียนโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์รับเกียรติบัตร

และรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เขตหนองจอก จากผอ.สุจิตรา สุขุมานันท์

การแข่งขันทักษะวิชาการดังกล่าวประกอบด้วย การฉีกปะภาพ การประกวดโครงงารสะเต็ม การแข่งขันตอบปัญหาภาษาจีน

การแข่งขันคัดลายมือภาษาอาหรับและอีกมากมาย ซึ่งจัดขึ้นโดย ศูนย์วิชาการ สำนักงานเขตหนองจอก

 90rZtV.jpg

90uW8v.jpg 90u07E.jpg 90u7gN.jpg 90uS2V.jpg 90uYFQ.jpg 90u4tS.jpg 90uNln.jpg 90uBGg.jpg 90uhfW.jpg 90ukq2.jpg 90u3H1.jpg 90uT7y.jpg 90utgD.jpg 90uwC9.jpg 90u1FJ.jpg 90uZtb.jpg 90ucof.jpg 90ugGa.jpg 90uRfq.jpg 90ux5z.jpg 90uQH8.jpg 90uqSR.jpg 90u5i0.jpg 90uECu.jpg 90uOIZ.jpg 90ujtI.jpg 90uloP.jpg 90uoJt.jpg 90uAfe.jpg 90uP5l.jpg 90usVk.jpg 90uCSv.jpg 90uuiE.jpg 90u6uN.jpg 90unIV.jpg 90u8wQ.jpg 90uHDS.jpg 90uVJn.jpg 90uahg.jpg 90upEW.jpg 90uvV2.jpg 90uJY1.jpg 90uLiy.jpg 90ueuD.jpg 90umM9.jpg 90uFwJ.jpg 90uIDb.jpg 90uMLf.jpg 906dha.jpg 9060Eq.jpg 9067Xz.jpg 906YY8.jpg 906zRR.jpg 906460.jpg 906NMu.jpg 906f1Z.jpg 906hDI.jpg 906kLP.jpg 9069kt.jpg 906TEe.jpg 906tXl.jpg 9061zk.jpg 906KRv.jpg 906Z6E.jpg 906gWN.jpg 906i1V.jpg 906RAQ.jpg 906xeS.jpg 906Ukn.jpg 906qOg.jpg 9065aW.jpg 906Oz2.jpg 906bx1.jpg 906j6y.jpg 906oWD.jpg 906DK9.jpg 906AAJ.jpg 906Peb.jpg 90623f.jpg 906COa.jpg 906uaq.jpg 906n4z.jpg 906rx8.jpg 9068nR.jpg 906Vd0.jpg 906XKu.jpg 906aPZ.jpg 906peI.jpg 906G3P.jpg 906Jbt.jpg 906Lae.jpg 906m4l.jpg 906yQk.jpg 906Fnv.jpg 906MdE.jpg 90nWZN.jpg 90ndPV.jpg 90n0mQ.jpg 90nS9S.jpg 90nYbn.jpg 90nzpg.jpg 90nNNW.jpg 90nBQ2.jpg 90nfr1.jpg 90nkdy.jpg 90n3ZD.jpg 90n9s9.jpg 90nTmJ.jpg 90nw9b.jpg 90n1jf.jpg 90nKpa.jpg 90ncNq.jpg 90ngUz.jpg 90nir8.jpg 90nx0R.jpg 90nQc0.jpg 90nUsu.jpg 90nqyZ.jpg 90nE9I.jpg 90nOjP.jpg 90nbvt.jpg 90nlNe.jpg 90noUl.jpg 90nD8k.jpg 90nP0v.jpg 90nscE.jpg 90n22N.jpg 90nCyV.jpg 90n6TQ.jpg 90nnlS.jpg 90nrvn.jpg 90nHBg.jpg 90nVqW.jpg 90nX82.jpg 90np71.jpg 90nvcy.jpg 90nG2D.jpg 90nJF9.jpg 90neTJ.jpg 90nmlb.jpg 90nyGf.jpg 90nIBa.jpg 90nMqq.jpg 90rWHz.jpg 90r078.jpg 90r7gR.jpg 90rSC0.jpg 90rYFu.jpg 90r4tZ.jpg 90rNlI.jpg 90rBGP.jpg 90rhft.jpg 90rkqe.jpg 90r3Hl.jpg 90rTSk.jpg 90rtgv.jpg 90rwCE.jpg 90r1IN.jpg