ตราประจำโรงเรียน

                                        สีประจำโรงเรียน แสด - ฟ้า

 

 

IMGP4880

ต้นอินทนิลน้ำ

ต้นไม้ประจำโรงเรียน