โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
31/1 ม.9 ถ.มิตรไมตรี  แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 025431166
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3