โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
31/1 ม.9 ถ.มิตรไมตรี  แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 025431166
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายเฉลิมรัฐ โพธิ์นิ่มแดง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ว่าที่ ร.ต.สาริศ มีมูซอ
ครู คศ.2

นายสุราษฎร์ สุจริยวงศ์
ครู คศ.2

นายธนกร พัวพันธ์พงศ์
ครู คศ.1

นายนัฐวัฒน์ บุปผาทาโน
ครูผู้ช่วย