โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
31/1 ม.9 ถ.มิตรไมตรี  แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 025431166
ภาพกิจกรรม
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
 ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยมี นายวิลัน ทำไร่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายอดุสิทธิ์ คิดรัมย์ ผู้อำนวยสถานศึกษา โรงเรียนวัดขุมทอง นางดวงใจ สมานสิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ เป็นคณะกรรมการในการประเมิน โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะหัวหน้ามาตรฐาน เข้ารับการประเมิน ทั้งนี้การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดำเนินการผ่านสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีHLs3ye.md.jpg HLsTTl.md.jpg HLswvv.md.jpg HLstlk.md.jpg HLsKBE.md.jpg HLsZqN.md.jpg HLsc8V.md.jpg HLsi7Q.md.jpg HLsRgS.md.jpg HLsx2n.md.jpg HLsQFg.md.jpg HLsqtW.md.jpg HLs5l2.md.jpg HLsEG1.md.jpg HLsbBy.md.jpg HLsjqD.md.jpg HLslH9.md.jpg HLsD7J.md.jpg HLsAgb.md.jpg HLsPCf.md.jpg HLssFa.md.jpg HLsCtq.md.jpg HLsuoz.md.jpg HLs6G8.md.jpg HLsrfR.md.jpg HLsHHu.md.jpg HLsXSZ.md.jpg HLsagI.md.jpg HLspCP.md.jpg HLsvIt.md.jpg HLsJte.md.jpg HLsLol.md.jpg HLseJk.md.jpg
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 2565,15:03   อ่าน 36 ครั้ง