โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
31/1 ม.9 ถ.มิตรไมตรี  แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 025431166
ภาพกิจกรรม
ได้รับการตรวจเยี่ยม ในการเป็นจุดฉีดวัคซีนโควิด-19
วันที่ 15 ต.ค. โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ ได้รับการตรวจเยี่ยม ในการเป็นจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จากนายประเสริฐ ฉวีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก นางธมญรัตน์ เจริญรัตน์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา และทางสำนักอนามัยฯ ซึ่งทางโรงเรียนโดยนางดวงใจ สมานสิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู บุคลากร ได้จัดเตรียมความพร้อมขั้นตอนและอุปกรณ์สำหรับให้บริการ ประกอบด้วย 1.จุดลงทะเบียน 2.จุดซักประวัติ/คัดกรอง 3.จุดฉีดวัคซีน 4.จุดสังเกตอาการ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านบาร์โค๊ด เครื่องพิมพ์ โดยโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์จะดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนในระหว่างวันที่ 19-20 ต.ค. 2564


HLCfee.md.jpg HLCk3l.md.jpg HLC3bk.md.jpg HLC9av.md.jpg HLCt4E.md.jpg HLCwQN.md.jpg HLC1nV.md.jpg HLCZdQ.md.jpg HLCcZS.md.jpg HLCgPn.md.jpg HLCimg.md.jpg HLCx9W.md.jpg HLCQb2.md.jpg HLCUp1.md.jpg HLC54y.md.jpg HLCEQD.md.jpg HLCOr9.md.jpg HLCjdJ.md.jpg HLClZb.md.jpg HLCosf.md.jpg
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 2565,15:11   อ่าน 156 ครั้ง